Delegacją są wszelakie świadczenia, które przysługują pracownikowi, który słany jest w podróż służbową poza miejsce swojego zatrudnienia. Delegacje możemy podzielić na:

Zagraniczne,
Krajowe


Prawo mówi także o tzw. jazdach lokalnych, które mogą być wyrobione w obszarze miejscowości, w której stworzone jest świadczenie pracy lub na obszarze stałego miejsca pracy. Mimo to taki typ jazd nie umożliwia zatrudnionemu dostania świadczenia pieniężnego.
W ramach świadczeń, jakie dostać może zatrudniony z tytułu delegacji, przyznawane są:

Diety – świadczenie pieniężne związane z większym zapotrzebowaniem podczas delegacji,
Zwrot kosztów – wyżywienia, zakwaterowania, przejazdu


W najkorzystniejszej sytuacji jest zatrudniony na umowę o pracę. Wszystkie kwestie powiązane z delegacją, ustalane są w tym przypadku przez kodeks pracy. Diety nie mogą być mniejsze, niż uwzględnione w ustawie. Mogą być za to większe. Niestety nie dzieje się tak w sytuacji pracowników przyjętych do pracy na umowę o dzieło bądź zlecenie. Sprawy powiązane z podróżami służbowymi nie regulują normy prawa pracy, a wyłącznie umowa albo załącznik do umowy sporządzanej z zatrudniającym. Dlatego też wysokość świadczeń może być mniejsza, niż przewidywana przez kodeks pracy. Tacy pracownicy, zwłaszcza - często wyjeżdżający własnymi samochodami, mają możliwość także rozliczać się z zatrudniającym na zasadzie ryczałtu, w którym wysokość świadczeń za jazdy jest stała, niezależna od wyjeżdżonych kilometrów.

Podstawą do uznania wyjazdu jako delegacji, będzie w obu przypadkach uszczegółowienie miejsca pracy zatrudnionego. Wszystkie wyjazdy za ww. miejsce, uwzględnione powinny zostać jako podróże służbowe.

Od powyższej reguły, istnieją 2 wyjątki. Pierwszy – gdy osobą, udającą się w podróż służbową, jest przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą. W tym przypadku nie posiada on nad sobą osoby, która mogłaby regulować oraz koordynować zagadnienia związane z wyjazdem. Dlatego też, wszelkie podróże służbowe liczone są w koszt prowadzenia firmy.

Drugim odstępstwem od reguły natomiast jest przypadek, w którym do czynienia mamy z pracą kierowcy lub przedstawiciela handlowego, których etat z założenia bazuje na częstych wyjazdach za siedzibę firmy. W niniejszych sytuacjach pracodawcy mają możliwość uwzględnienia w umowie miejsca pracy bardzo szeroko na przykład „cała Polska”, „Unia Europejska” lub województwo. Ten typ zapisu uwalnia ich tym samym z konieczności wypłacania na rzecz pracownika kolejnych korzyści powiązanych z wyjazdami.