Przeważnie obliczenie podatku VAT z liczby podanej w kwocie brutto nie jest takie proste jak się wydaje. Podatnik ma natomiast możliwość skorzystania z kalkulatora VAT, który szybko i biegle obliczy wartość netto i brutto przy podanej stawce VAT oraz sam podatek. Dostępne w Internecie kalkulatory podatku od towarów i usług mają możliwość też rozliczać różne współczynniki procentowe. Kalkulatory mają opcję liczenia niezależnie od modelu opodatkowanych towarów i usług oraz państwa, w którym obowiązuje podatek. Dodatkowo kalkulator jest bardzo prosty w w obsługiwaniu się nim. Trzeba wypełnić konkretne dane, a kalkulator samodzielnie wyliczy je. Jeśli chcemy dokonać innych obliczeń, możemy skorzystać z różnych kalulatorów. Jest to alternatywa niezwykle użyteczna, szczególnie ze względu na zmiany dotyczące stawki podatku od towarów i usług od stycznia 2011 roku. Zgodnie z tymi zmianami podstawowa stawka jest równa 23%, obniżona stawka podatku jest równa 8%, a 5% obniżona stawka podatku dla produktów spożywczych, książek i gazet. Szczególne postępowania przy wyliczaniu stawki podatku od towarów i usług należy zastosować w przypadku mikro przedsiębiorstw, rolników, świadczenia usług turystycznych, handlowych i gastronomicznych.