Kredyty da firm, czyli co musimy zrobić, by je uzyskać

Właściciele wielkich korporacji nie będą mieli trudności w staraniu się o kredyt inwestycyjny. O wiele trudniej natomiast jest w tym przypadku małym przedsiębiorstwom. Jeśli firma na rynku funkcjonuje już co najmniej dwa lata, ma szansę na długoterminową pożyczkę. Taką pożyczkę można wtedy przeznaczyć na cele inwestycyjne i obrotowe ale także na spłatę innych zobowiązań. Kredyty przeznaczone na finansowanie potrzeb inwestycyjnych, wymagają udziałów własnych klienta. Najczęściej jest to co najmniej 20% wartości przedsięwzięcia.

W takim przypadku, banki mają przedsiębiorcom do zaproponowania np. kredyt oparty na koncepcji planu finansowego. Taki kredyt jest długoterminowy, nawet na 20 letni okres kredytowania i daje nam możliwość wykorzystania części kredytu na inne potrzebne cele związane z naszą działalnością.

Jak uzyskać taki kredyt? Warunkiem koniecznym jest ustanowienie zabezpieczenia spłaty zaciągniętego kredytu. Ubiegać się mogą o niego osoby, które swoją działalność gospodarczą prowadzą co najmniej dwa lata oraz posiadają zdolność kredytową. Przedsiębiorca musi także uzyskać pozytywną opinię swojego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Do wniosku o udzielenie kredytu będzie trzeba dołączyć dokumenty takie jak: dokument uprawniający do prowadzenia działalności, biznesplan, dokument stwierdzający status prawny oraz dokumenty upoważniające osoby podpisujące wniosek o kredyt, do składania aktów woli. W przypadku wspólników spółek cywilnych, partnerskich czy jawnych, będą musieli oni złożyć sprawozdania finansowe, rachunek zysków i strat oraz zaświadczenie o stanie zobowiązań wobec ZUS i budżetu państwa.

Kwotę kredytu bank ustala z klientami indywidualnie. Kredyty są spłacane zazwyczaj w miesięcznych ratach, w sposób zgodny z umową. Raczej nie może to być kwota wyższa niż 65-70% aktualnej wartości nieruchomości proponowanej jako zabezpieczenie spłacenia kredytu.