Działalność produkcyjna może przynieść, nawet początkującym firmą, spore zyski. Na czym polega produkcja?

Produkcja to działalność, której celem jest uzyskanie określonych dóbr, nazywanych produktami bądź wyrobami, mającymi pokryć zapotrzebowanie społeczne. Produkcją wyrobów nazywa się natomiast działalność, polegającą na wydobywaniu surowców mineralnych albo przetwarzaniu surowców i materiałów na gotowe wyroby. Rozróżnia się kilka form, typów, rodzajów i odmian produkcji. Jednak na rynku przedsiębiorczości, na szczególną uwagę zasługują jedynie 3, produkcja przemysłowa, produkcja rzemieślnicza , a także produkcja chałupnicza.

Produkcja przemysłowa
Głównym działaniem przedsiębiorstwa przemysłowego jest proces produkcji. W tym procesie pracownicy, oddziałując za pomocą maszyn, urządzeń oraz narzędzi na materiały i surowce, wytwarzają wyroby, sprzedawane na rynku. Przedsiębiorstwa produkcyjne różnicują się na:

  • przedsiębiorstwa przetwórcze
  • przedsiębiorstwa montażowe
  • przedsiębiorstwa obróbkowe
  • przedsiębiorstwa wydobywcze

Struktura rzemieślnicza
Działalność produkcyjna rzemieślnicza polega na zawodowym produkowaniu, we własnym imieniu i na swój koszt - przy zatrudnieniu niewielkiej liczby pracowników, których praca ma na celu wspieranie działalności rzemieślnika - nowych produktów. Cechą charakterystyczną rzemiosła jest mała skala i rozmiar, ograniczający się przeważnie do produkcji prowadzonych przy własnym gospodarstwie domowym. Dominującą w polskim rzemiośle jest branża:

  • spożywcza
  • tekstylna oraz odzieżowa
  • elektrotechniczna i elektroniczna
  • budowlana oraz produkcji materiałów budowlanych
  • drzewna
  • metalowa