Osoba, która dostała fakturę zaliczka może odliczyć podatek policzony z faktury zaliczkowej w naliczeniu za okres, w którym ją dostała. Faktura zaliczka jest specjalnym typem rachunku, który jest tworzony w sytuacji otrzymania przedpłaty za artykuł, albo usługę. Faktura ta bezwzględnie musi zawierać typowe fragmenty standardowej faktury oraz zawierać objaśnienie 'zaliczka'. Faktura tego typu nie jest przychodem przy liczeniu podatku od dochodu, ale trzeba ją wpisać do rejestru VAT.

Fakturę sporządza się również 7 dni od dnia, w którym pobrano zadatek. Do tworzenia faktur zaliczka najbardziej nadaje się program do fakturowania stworzony przez mediait. Jest to rzeczywiście fajny program, który odnaleźć można w przeglądarce www. Faktura końcowa VAT, to zamykająca faktura zaliczkowa VAT. Od typowej zaliczki wyróżnia się tym, że trzeba ją wklepać do ewidencji przychodów. Jeśli zapotrzebowanie dotyczy usługi bądź ładunku objętych różnorodnymi stawkami VAT, musimy adekwatnie do treści zamówienia podsumować podatek. Jeśli zainkasowane wpłaty są całością zamówienia, winno się wystawić fakturę zaliczkową końcową, którą winno się zaksięgować do KPiR. Jeśli zaliczki będą większe od zamówienia, należy sporządzić korektę faktury zaliczkowej. Faktura zaliczkowa musi uwzględniać historię wszystkich wcześniej wpłaconych przedpłat,a także charakterystykę zamówienia.

Pozycja faktury VAT musi mieć takie dane:

* Cenę netto,
* Ilość,
* Wysokość podatku,
* Wartość brutto,
* Cenę netto X ilości,,
* Kwotę podatku,
* Charakterystykę towaru


Faktura zaliczka powinna uwzględniać dane takie jak:

* Koszt brutto,
* Nr rachunku np. FVS 6/4/2009,,
* Wysokość podatku z wartościami,
* Informacje o nabywcy,
* Dane zbywającego,
* Datę wystawienia dokumentu sprzedaży