Prawidłowo funkcjonujące państwo, troszczy się o swoich obywateli. Do tego celu korzysta z rozbudowanego systemu socjalnego, który, jeśli jest dobrze przemyślany, rozpościera nad obywatelami parasol bezpieczeństwa. Obywatele tego kraju korzystać mogą z różnego rodzaju pomocy, również pieniężnej. Pomoc ta to tzw. zasiłki.

Zasiłkiem będzie szczególny typ pomocy materialnej (najczęściej pieniężnej) udzielanej przez instrumenty władzy krajowej (instytucje i organizacje non-profit). W naszym kraju zasiłki przyznawane są przez adekwatne, w nawiązaniu do miejsca zamieszkania obywatela, gminy, które, w celu dystrybucji pomocy, korzystają z usług MOPSu i ZUSu.

Jest wiele typów zasiłków, które może dawać nasz kraj. Są to m.in.:

Zasiłek pogrzebowy,
Zasiłek macierzyński,
Zasiłek rodzinny,
Zasiłek pielęgnacyjny,
Zasiłek chorobowy
Zasiłek dla bezrobotnych i wiele innych


Poniżej, pokrótce, opisany będzie zasiłek macierzyński.

Zasiłkiem macierzyńskim zwiemy szczególny rodzaj pomocy materialnej, który występuje w chwili:

Kiedy ojciec dziecka albo inna pokrewna (ubezpieczona) osoba, rzuca pracę i zobowiązuje się do opieki nad dzieckiem, którego matka porzuciła lub zmarła,
Kiedy biologiczny ojciec dziecka, którego matka po skorzystaniu z 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, postanowiła wrócić do pracy, podejmuje się sprawowania dalszej pieczy nad nim w ramach przysługującego matce urlopu macierzyńskiego,
Urodzenia dziecka,
Kiedy pracownica zatrudniona na umowę o pracę, na czas dłuższy niż 1 m-c, dowiaduje się, że jest w ciąży, jednak będąc w ciąży, nie może w dalszym ciągu pracować (umowa jest przedłużona do czasu porodu),
Wzięcie na wychowanie małoletniego do lat 7 lub w przypadku dziecka do lat 10, wobec którego zastosowane zostało odroczenie obowiązku szkolnego (wyjątek stanowi zawodowa rodzina zastępcza)


Należy wiedzieć, że możliwość skorzystania z zasiłku przypada jedynie osobom, które podlegają polisie chorobowej. Pracownica, która urodziła dziecko, a była zwolniona z powodu obwieszczenia bankructwa firmy lub likwidacji pracodawcy, ma prawo zasiłku macierzyńskiego na standardowych warunkach (przedłuża się ubezpieczenie chorobowe). Tak samo jest w przypadku, gdy w wyniku bankructwa lub likwidacji działalności gospodarczej, kobieta, która jest w ciąży, traci prawo do ubezpieczenia chorobowego (traci zatrudnienie). W ww. sytuacji przysługuje jej do dnia porodu zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Od 1.01.2010r. wydłużeniu uległy urlopy macierzyńskie, w trakcie których pobierać można zasiłek macierzyński. Obecnie jest to:

20 tygodni (140 dni) w sytuacji urodzenia 1 dziecka w trakcie jednego porodu
31 tygodni (217 dni) w sytuacji urodzenia dwojga dzieci w trakcie jednego porodu
33 tygodni (231 dni) w sytuacji urodzenia trojga dzieci w trakcie jednego porodu
35 tygodni (245 dni) w sytuacji urodzenia 4 dzieci w trakcie jednego porodu
37 tygodni (259 dni) w sytuacji urodzenia 5 i więcej dzieci w trakcie jednego porodu

W chwili obecnej, prawodawstwo przewiduje również jednorazowy zasiłek w przypadku wydania na świat dziecka. Tak zwane becikowe przysługuje matce w czasie do 3 m-cy po wydaniu na świat dziecka. Jego wysokość to 1tys. zł.